• <tt id="5lvns"></tt>
  <rp id="5lvns"><meter id="5lvns"><p id="5lvns"></p></meter></rp>

  <strong id="5lvns"></strong>

 • <cite id="5lvns"><form id="5lvns"></form></cite><rt id="5lvns"><meter id="5lvns"><p id="5lvns"></p></meter></rt>
  <b id="5lvns"></b>
  <tt id="5lvns"><noscript id="5lvns"></noscript></tt>

    1. 产品中心 > 抗体 > 二抗

     您可以使用我们的产品搜索功能,根据其中产品类型、种属及关键字搜索到您感兴趣的产品。搜索结果可以根据左侧的导航栏,进一步精确到您想要找的产品。

     产品名称 货号
     Rabbit anti-Human IgG Antibody;HRP conjugated CSB-PA00120F1Rb
     Rabbit anti-Human IgG Antibody CSB-PA00120E1Rb
     Rabbit anti-Human IgG Antibody;FITC conjugated CSB-PA00120G1Rb
     Rabbit anti-Human IgG Antibody;Biotin conjugated CSB-PA00120H1Rb
     Rabbit anti-Mouse IgG Antibody CSB-PA00160E1Rb
     Rabbit anti-Mouse IgG Antibody;HRP conjugated CSB-PA00160F1Rb
     Rabbit anti-Mouse IgG Antibody;FITC conjugated CSB-PA00160G1Rb
     Rabbit anti-Mouse IgG Antibody;Biotin conjugated CSB-PA00160H1Rb
     Rabbit anti-Rat IgG Antibody;HRP conjugated CSB-PA00230F1Rb
     Rabbit anti-Goat IgG Antibody;Biotin conjugated CSB-PA00220H1Rb
     Rabbit anti-Goat IgG Antibody;FITC conjugated CSB-PA00220G1Rb
     Rabbit anti-Goat IgG Antibody;HRP conjugated CSB-PA00220F1Rb
     Rabbit anti-Goat IgG Antibody CSB-PA00220E1Rb
     Rabbit anti-Sheep IgG Antibody;HRP conjugated CSB-PA00110F1Rb
     Goat Anti-Mouse IgG(H+L) Antibody;HRP conjugated CSB-PA644737
     Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) Antibody;FITC conjugated CSB-PA340892
     Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) Antibody CSB-PA992375
     Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) Antibody; HRP conjugated CSB-PA564648
     Goat Anti-Mouse IgG(H+L) Antibody; HRP conjugated CSB-PA573747
     Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) Antibody; Cy3-conjugated CSB-PA956124GA01Rb
     此项共80条,20条/页,第1/4页 [首页] [1]234下一页未页