• <tt id="5lvns"></tt>
  <rp id="5lvns"><meter id="5lvns"><p id="5lvns"></p></meter></rp>

  <strong id="5lvns"></strong>

 • <cite id="5lvns"><form id="5lvns"></form></cite><rt id="5lvns"><meter id="5lvns"><p id="5lvns"></p></meter></rt>
  <b id="5lvns"></b>
  <tt id="5lvns"><noscript id="5lvns"></noscript></tt>

    1. 凋亡信号通路

     细胞凋亡是指机体在生理或病理条件下,为了维持自身内环境的稳态,通过基因调控使细胞产生主动、有序的死亡;同时伴随着一系列形态和生化方面的变化,包括核固缩、DNA片段化、细胞膜重塑和起泡、细胞皱缩、形成凋亡小体等,最后凋亡的细胞被巨噬细胞吞噬而消亡。在细胞凋亡整个过程中,质膜保持完整,细胞无内容物外溢,不引起炎症反应。凋亡发生的途径分为内源性线粒体途径、内源性内质网途径、外源性死亡受体途径;或者某些条件下的granzyme B介导的凋亡过程。因此,了解细胞凋亡的机制有助于我们理解由细胞凋亡紊乱而造成疾病的发病机理。同时,也可能有助于开发与凋亡有关的基因或通路的靶向药物。


     名称 货号 Uniprot No. 种属反应性 应用
     AATF Antibody CSB-PA05264A0Rb Q9NY61 Human ELISA/IHC
     ABL1 Antibody CSB-PA04355A0Rb P00519 Human ELISA/IHC/IP
     ACAA2 Antibody CSB-PA001118LA01HU P42765 Human, Mouse, Rat ELISA/WB/IHC/IF/IP
     ACSL5 Antibody CSB-PA891734HA01HU Q9ULC5 Human, Rat ELISA/WB/IHC
     ACTL6A Antibody CSB-PA001236ESR2HU O96019 Human, Mouse ELISA/WB/IHC/CHIP
     ACVR1C Antibody CSB-PA854112ESR1HU Q8NER5 Human, Mouse ELISA/WB/IHC
     ADAMTSL4 Antibody CSB-PA761506ESR1HU Q6UY14 Human ELISA/IHC
     ADRM1 Antibody CSB-PA001396HA01HU Q16186 Human, Mouse ELISA/WB/IHC/IF
     AEN Antibody CSB-PA819883LA01HU Q8WTP8 Human ELISA/IF
     AGER Antibody CSB-PA14209A0Rb Q15109 Human, Mouse ELISA/IHC/IF
     AIFM1 Antibody CSB-PA001492HA01HU O95831 Human ELISA/WB/IHC/IF
     AIM2 Antibody CSB-PA001499LA01HU O14862 Human ELISA/WB/IHC/IF
     AIMP1 Antibody CSB-PA618638DSR1HU Q12904 Human ELISA/WB/IHC/IP
     AIMP2 Antibody CSB-PA819153ESR1HU Q13155 Human ELISA/WB/IHC
     AK6 Antibody CSB-PA619078ESR1HU Q9Y3D8 Human ELISA/WB/IHC
     AKT1 Antibody CSB-PA15905A0RB P31749 Human ELISA/IHC/IF/ChIp
     AKT2 Antibody CSB-PA15919A0Rb P31751 Human, Rat ELISA/WB/IHC/IF
     AKT3 Antibody CSB-PA15929A0Rb Q9Y243 Human, Mouse ELISA/IP
     AKTIP Antibody CSB-PA862043ESR2HU Q9H8T0 Human ELISA/IHC
     ALKBH8 Antibody CSB-PA842644ESR1HU Q96BT7 Human ELISA/IHC

     此项共771条,20条/页,第1/39页 首页  上一页  下一页  未页

     IF
     CAMLG Antibody
     CSB-PA004475LA01HU
     S1PR3 Antibody
     CSB-PA859932LA01HU
     NUPR1 Antibody
     CSB-PA527662LA01HU
     FATE1 Antibody
     CSB-PA839274LA01HU

     IHC
     KRT18 Antibody
     CSB-PA10629A0Rb
     WISP1 Antibody
     CSB-PA026119LA01HU
     DRAM1 Antibody
     CSB-PA836675LA01HU
     XPO1 Antibody
     CSB-PA026221LA01HU

     WB
     TMBIM1 Antibody
     CSB-PA853376LA01HU
     ACTL6A Antibody
     CSB-PA001236ESR2HU

     IP
     CDK2 Antibody
     CSB-PA005061LA01HU
     EIF3F Antibody
     CSB-PA007535ESR2HU
     TIA1 Antibody
     CSB-PA023527DSR1HU
     AIMP1 Antibody
     CSB-PA618638DSR1HU

     ChIP
     NFKB1 Antibody
     CSB-PA10354A0Rb
     AKT1 Antibody
     CSB-PA15905A0RB